Sukriye Hoca


Prof. Dr. Şükriye Ruhi (1957-2015)

1957 yılında Türkiye'de doğan Şükriye Ruhi, 1978 yılında Université Catholique de Louvain'dan İngiliz Edebiyatı lisans derecesi ile mezun oldu. 1983 yılında Yüksek Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi programında; doktora derecesini ise 1991 yılında "Türkçe'de Yazılı Metin Üretimi" isimli tezi ile Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Doktora programında tamamladı.

Ruhi, kariyerine 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce okutmanı olarak başladı ve 1992 yılında aynı üniversitenin Yabancı Diller Eğitimi bölümüne öğretim görevlisi olarak katıldı. 1993'te Dilbilim doçenti olarak atanan Ruhi, 2008 yılında aynı bölümde dilbilim profesörü unvanını aldı. ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde pek çok ders verdi. Lisansüstü programlarda edimbilim, söylem analizi, psiko-dilbilim ve karşılaştırmalı dilbilim; lisans programında ise kültürel dilbilim, Türk dilbilimi ve dilbilime giriş gibi dersler verdi; çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. 2006-2012 yılları arasında bölümde sunulan ELT lisansüstü programların koordinatörlüğünü yürüttü. 2000-2007 yıllarında ODTÜ Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu ve Akademik kurul üyeliği yaptı. 2002-2006 yıllarında ise ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Lisansüstü Programında Akademik Kurul üyesi olarak yer aldı. 2012 yılında, bağımsız akademik araştırmalarına devam etmek için (emeritus) profesör unvanını alarak emekli oldu.

Profesör Ruhi'nin, aralarında "Journal of Pragmatics", "Intercultural Pragmatics" ve "Pragmatics" gibi önemli dergilerin de bulunduğu ulusal ve uluslararası akademik dergilerde, Türkçe söylem, incelik ve yüz kuramı ve derlem dilbilim konularında çok sayıda makalesi yayınlandı. 2001 yılında John Benjamins Yayınevince basılan A. Bayraktaroğlu – M. Sifianou'nun derlediği "Linguistic Politeness Across Boundaries: The Case of Greek and Turkish"; 2002 yılında yine John Benjamins Yayınevince basılan, A. Duszak 'ın derlediği "Us and Others: Social Identities Across Languages, Discourses and Cultures"; 2010 yılında Equinox Yayınevi tarafından basılan, F. Bargiela-Chiappini ve M. Haugh'un editörlüğünde derlenen "Face, Communication and Social Interaction Politeness across Cultures" isimli kitaplara yazdığı bölümler ile katkıda bulundu. Son olarak 2014 yılında, Daniel Z. Kadar ile "Politeness in Turkey and China: A Diachronic Intercultural Analysis" isimli kitabı yazmaya başlamıştı. Profesör Ruhi, aynı zamanda, "Journal of Pragmatics" ve " Dilbilim Araştırmaları" dergilerinin danışma kurulu üyeliğini ve sözlü Türkçe'nin ilk ulusal destekli derlemi olan Sözlü Türkçe Derlemi projesinin yöneticiliğini yaptı. Dilbilim alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans ve bu konferanslarda paneller düzenledi. Çevresinde daima hep çok çalışkan, azimli, az uyku ile yetinen, çok nazik bir insan olarak tanındı. Akademik çalışmalarının yanısıra bir çok şiir de yazdı ve yayınladığı şiir kitabında (Eksen Diye Diye) onları topladı.

Şükriye hocamız, kariyeri boyunca alana çok değerli katkılar sundu ve çok sayıda öğrenciyi yetiştirdi. Yayınları, prensipleri ve öğretileri ile halen onlara ışık tutmaya devam etmektedir. 16 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrılan hocamız, çok sevdiği eşi Emin Ruhi ve kızı Dr. Işıl Ruhi Sipahioğlu'nu geride bırakmıştır.

          Tekerlemelerle oynar çocuklar, tekerrürleri yaşamadan önce.

          Onun için bir gün düşlerim, «tarih tekerrürden ibarettir» denmeyeceği.

          O güne dek sevgiyle, sağlıcakla kalsın çocuklar.

          Şükriye Ruhi (2000)

Prof. Dr. Şükriye Ruhi'nin özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.


Sukriye Hoca 2