Bölümdeki Erasmus danışmanlarıyla görüşmek istediğinizde, lütfen ofis buluşma saatlerinde gelin veya e-posta aracılığıyla randevu oluşturun. Bütün evraklarınız tamamlandıktan sonra, bölüm Erasmus koordinatöründen imzalarınızı alabilirsiniz.


Ders saydırmak için gerekli evraklar:

  1. Hareketlilik Sonrası Öğrenim Sözleşmesi: Her iki üniversite tarafından imzalanmalıdır.

  2. Hareketlilik Sonrası Akademik Onay Formu: Hareketlilik Sonrası Öğrenim Sözleşmesi formunda alınan bütün dersler ODTÜ’deki ders karşılıklarıyla beraber yazılır. Hareketlilik Sonrası Onay Formu için ise, partner üniversitede alınan bütün dersler aynı şekilde yazılır, fakat ODTÜ’deki karşılıkları sadece saydırılmak istenen dersler için eklenir. 

  3. Partner Üniversiteden Alınan İmzalı Orijinal Not Dökümü 

  4. Ders Denkliği Onay Formu: Saydırılmak istenen her ders için ayrı ayrı doldurulur. İmzalar ilgili dersi veren herhangi bir öğretim üyesinden alınabilir. Öğretim üyelerini ikna etmek için, aldığınız derslere ait içerikleri ve materyalleri sunabilirsiniz. 

  5. Erasmus Ders Karnesi: Bölüm Erasmus danışmanları tarafından, ders denkliği onay formları imzalandıktan sonra hazırlanır. Bu işlem için not dökümü (transkript) belgesi de sağlanmalıdır. 

  6. ODTÜ Not Dökümü: Online olarak temin edilebilir. 

  7. Öğrenci Dilekçesi: Sekreterlik Ofisi’nden temin edilebilir. Ders denkliği kutucuğu işaretlenir. Rektörlük Doküman Arşivi kısmından bir numara verilir. Bölümde dönemlik ders onaylarınızı veren danışmanınız tarafından onaylanır. Yukarıda listelenen tüm belgeler, Ekler kısmında işaretlenerek belirtilir.

Dokümanlar taranarak, ersmsfle@metu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.


Bütün dokümanlar ve gerekli imzalar tamamlandığında, bölüm danışmanınız tarafından bölüm başkanlığına e-posta ile gönderilir ve sonrasında Fakülte Yönetim Kurulu’na iletilir.