İngiliz Edebiyatı (Doktora Programı)

Program Açıklamaları

İngiliz Edebiyatı Doktora programı, öğrencileri İngiliz Edebiyatı alanında araştırmacı olarak yetiştirmek için tasarlanmıştır. Derslerimiz, öğrencilere Orta Çağ'dan günümüze İngiliz edebiyatı hakkında kapsamlı ve eleştirel bilgi birikimi ve dünya edebiyatına eleştirel bir bakış açısı kazandırmak için tasarlanmıştır. Programımız, öğrencilerin klasik antik çağdan yirmi birinci yüzyıla kadar belli başlı edebi ve kültürel teorileri tespit etmelerini ve bu teorilerin temellerine karşı fikir ve tepkileri ifade etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Mezun olduktan sonra, doktora öğrencilerimiz bağımsız ve derinlemesine araştırmalara dayalı akademik makaleler üreterek edebiyat çalışmalarına katkıda bulunabilmelidir.

İngiliz Edebiyatı doktora programı mezunlarımız, çeşitli üniversitelerin Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilir. Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında kültürel analist olarak da çalışabilirler. Mezunlarımızdan bazıları, ulusal ve uluslararası şirket ve kurumların halkla ve uluslararası ilişkiler departmanlarında kültürel araştırmacı ve danışman olarak çalışmaktadır.

Olası Çalışma Alanları

Ortaçağ, Erken Modern, Modern ve Postmodern İngiliz Edebiyatı, Sömürge Sonrası Edebiyat, Dünya Edebiyatı, Antik ve Modern Edebiyat Teorisi, Tür Teorisi, Anlatı Teorisi

Ders Yükü

8 Ders (7 Seçmeli Ders + 1 Zorunlu Ders: ELIT 525 - Edebi Çalışmalarda Araştırma Yöntemleri ve Etik Hususlar. Öğrenci, daha önceki çalışmalarında ELIT 525 dersini almışsa, enstitüye muafiyet talebinde bulunmalı ve 24 kredilik 8 zorunlu dersi tamamlamak yerine başka bir seçmeli ders almalıdır) + 3 Kredisiz Zorunlu Ders

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

ELIT525*

EDEBİ ÇALIŞMALARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK HUSUSLAR

*Bu dersi alan öğrenciler, ELIT 525 kodlu dersten muaftır.

Seçmeli Dersler:

Ders Kodu

Dersin Adı

 ELIT604

İNGİLİZ EDEBİYATI VE DİĞER AVRUPA EDEBİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ELIT606 EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ
ELIT607 BATI DIŞI ÇAĞDAŞ EDEBİYAT
ELIT609 EDEBİ ÇALIŞMALARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ELIT610 EDEBİ TÜRLER VE TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM
ELIT611 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT KURAMI
ELIT614 EDEBİYAT KURAMI UYGULAMALARI
ELIT615 ESKİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
ELIT617 NARATOLOJİ: KLASİK VE POSTKLASİK YAKLAŞIMLAR
ELIT618 KADIN VE YAZIM
ELIT619 EDEBİYAT VE BİLİM
ELIT620 TÜRK VE İNGİLİZ EDEBİYATINDAN SEÇME ESERLER
ELIT621 KURGU: SEÇME ESERLER
ELIT622 DRAMA: SEÇME ESERLER
ELIT623 ŞİİR: SEÇME ESERLER

Kredisiz Zorunlu Dersler: (3’ü de)

Ders Kodu

Dersin Adı

ELIT690

DOKTORA SEMİNERİ

ELIT699 DOKTORA TEZİ
ELIT901-950 ÖZEL ÇALIŞMALAR

Not: Öğrenciler, programdaki İKİNCİ yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı seçmek zorundadırlar.