Bölümümüz Hakkında

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde (YDEB) İngiliz Dili Öğretimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Ayrıca, İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Alandaki son gelişmeler dikkate alınarak, öğrencilerin ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında tam nitelikli İngilizce öğretmeni olabilmeleri için İngiliz dili, İngiliz edebiyatı, metodoloji, eğitim bilimleri ve dilbilim alanlarında sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

İngiliz Dili Öğretimi yüksek lisans ve doktora programları temel teorik ve metodolojik konuları ortaya koyar ve öğrencilere alanın teorik ve uygulamalı yönlerinde sağlam bir temel sağlar. Her iki program da dil öğretimi ve öğrenimindeki güncel konulara ve dil öğretmenlerinin mesleki gelişimine odaklanmaktadır. İngiliz Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programları, öğrencilere Orta Çağ'dan günümüze kadar kapsamlı bir İngiliz edebiyatı bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır; seçkin yazarlar ve önemli eserleri incelenmekte, edebiyat ile fikir akımları ve edebiyat ile toplumsal sorunlar arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Öğrencilerin edebiyata eleştirel bir yaklaşım geliştirmeleri beklenmekte; onlara Platon'dan postyapısalcılığa eleştirel teoriler öğretilmektedir. Programımız öğrencileri, eğitim dili İngilizce olan liselerde İngiliz Edebiyatı dersi vermek üzere ve üniversitelerin İngiliz Edebiyatı bölümlerinde araştırma görevlisi olmak üzere yetiştirmektedir.

İngiliz Dili Öğretimi mezunlarımız, eğitim kurumlarında müfredat uzmanı, program yöneticisi ve test uzmanı olarak çalışabilirler. İngiliz Edebiyatı mezunlarımız ise liselerde, üniversitelerin hazırlık okullarında İngilizce öğretmeni, üniversitelerin İngilizce bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Bölümümüzün Tarihi Hakkında

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1982 yılının sonbaharında, o dönem yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nin bölümlerinden biri olarak kurulmuştur. Bölümün ilk akademik kadrosu Fen-Edebiyat Fakültesi, Beşeri Bilimler Bölümü'nün eski üyelerinden oluşmaktaydı. Bu bölüm kapatıldığında, Felsefe Bölümü kadrosu yeni oluşturulan Felsefe Bölümünün çekirdeğini, tarih kadrosu ise yeni oluşturulan Tarih Bölümünün çekirdeğini oluşturdu. Öncelikli olarak İngilizce ve diğer yabancı dillerin öğretimi ile ilgilenen personel, yeni oluşturulan Modern Diller Bölümü'nün (Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı) ilk üyeleri olurken, İngiliz Edebiyatı ve Dilbilimi alanında doktora derecesine sahip personel üyeleri, Yabancı Dil Eğitimi Bölümü'nün çekirdeğini oluşturmuştur.

Bölümün ilk öğretim üyelerinden bazılarıyla (Bölümün ilk başkanı Prof. Ayten Coşkunoğlu-Bear, Prof. Joshua Bear, Prof. Meral Çileli, Prof. Hüsnü Enginarlar ve Prof. Nursel İçöz), bölümün ilk yıllarına ilişkin aydınlatıcı röportajlar için lütfen tıklayın.

Bölüm, 1982 Üniversite Giriş Sınavı'ndan sonra kurulduğundan, 1982-83 öğretim yılında öğrenci kabul edememiştir. Bu yıl içinde bölümümüz, diğer bölümlerdeki öğrencilere edebiyat ve dilbilim alanlarında seçmeli dersler vermiştir. Ayrıca bölümümüz, 1970'lerin sonlarında Beşeri Bilimler Bölümü tarafından açılan İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nı (Türkiye'nin bu alandaki ilk programı) devralmıştır.

1982-83 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu'nun onayına sunulmak ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere bir lisans öğretim programı tasarımı da yapılmıştır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu 1983-84 öğretim yılında kendi müfredatını oluşturmuş ve uygulanmak üzere tüm Eğitim Fakülteleri’ne göndermiştir. (1984 yılında ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'ne sınırlı bir esneklik verilmiştir. ODTÜ'deki Yabancı Diller Eğitimi Bölümü o zamanlar müfredatına bir dizi edebiyat dersi eklerken, Boğaziçi YÖK müfredatını bir dizi dilbilim dersiyle desteklemiştir.).

Yıllar içinde bölümümüz, öğrencilerin ihtiyaçları ve alandaki gelişmelere paralel olarak lisans müfredatını kademeli olarak geliştirmiştir. Ancak, 1998 yılında Yükseköğretim Kurulu, tüm Eğitim Fakültelerinde uygulanmak üzere yeni bir lisans müfredatı yayınlamıştır. Bölümümüz, temelde bu müfredata bağlı kalırken, müfredatı geliştirmek amacıyla bazı değişiklikler yapmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, tüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri için tek bir hedef belirlemiş olsa da, ortaokul yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi adına, ODTÜ YDEB Bölümü, farklı alanlarda yetişmiş kadrosu sayesinde farklı bakış açılarına sahip olduğundan, en başından beri çok daha geniş hedeflere sahipti. Bölümüz, sadece yabancı dil eğitimi alanında değil, edebiyat ve dilbilim alanında da uzman bir kadroya sahip olduğu için kendisini her zaman şanslı saymıştır. Bu nedenle, edebiyat ve dilbilim, arka plana atılmadan, dil öğretmenlerinin mesleki oluşumunun önemli bir parçası olarak görülmüştür.

Bölümümüzde, alandaki kadro kaynaklarından yararlanılarak, 1983 yılında İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans programı açılmıştır. Aynı yıl, İngiliz Edebiyatı doktora programı da kurulmuştur. Böylece, ODTÜ YDEB, Türkiye'de bu alanda lisansüstü programlar sunan tek bölüm olmuştur. Benzer şekilde, 1979'da kurulan İngiliz Dili Öğretimi Yüksek Lisans programına ek olarak, 1991'de aynı alanda bir doktora programı da kurulmuştur.

Akademik kadromuz, dil eğitimi, dilbilim ve edebiyat alanlarındaki araştırmalarda yoğun bir şekilde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası konferanslarda düzenli olarak bildiriler sunmakta ve araştırma bulgularını Türkiye'de ve yurtdışında yayınlamaktadırlar. Ayrıca, 1993 yılından bu yana bölümümüz, yerli ve yabancı katılımlı bir İngiliz Romancıları Konferansı düzenlemektedir ve bu alanda teknik bir üniversite tarafından düzenlenen tek konferans olma özelliğini taşır. Konferans bildirileri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bölümümüzde ayrıca yan dal programı ve seçmeli dersler sunan bir Almanca bölümü ile seçmeli dersler sunan bir Fransızca bölümü bulunmaktadır. Ayrıca, Almanca bölümünün üyeleri iki dillilik ve üç dillilik araştırmalarına aktif olarak katılmaktadır.

YDEB mezunları ilköğretimden yükseköğretime kadar her seviyede ders vermektedirler. Önemli sayıda mezunumuz, devlet ve özel üniversitelerin yoğun dil programlarında ("hazırlık okulları") ders vermekteler, yönetici ve öğretmen eğitmeni olarak görev yapmalarının yanı sıra materyal hazırlama ve test etme alanlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, çok sayıda mezunumuz yüksek lisans ve doktora yapmaya devam etmişler ve içlerinden bazıları bu çalışmalarının sonucunda bölümümüz kadrosunda yer almışlardır.

Kadromuzda halihazırda 7 Profesör, 10 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz, ODTÜ Akademik Personel Yetiştirme Programı'na (ÖYP) katılmakta olup, bu program aracılığıyla gelişmekte olan üniversiteler için geleceğin öğretim elemanlarını yetiştirme sorumluluğunu üstlenmektedir.

2004 yılından bu yana, bölümümüz State University of New York, New Paltz kampüsü ile ortaklaşa bir lisans programı yürütmektedir. Bu programa kayıtlı öğrenciler, normal lisans programına kayıtlı öğrencilerden farklı bir müfredat izlemekte ve hem ODTÜ hem de SUNY gerekliliklerini karşılamaktadırlar. Öğrenciler Türkiye'de üç akademik yıla ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir akademik yıl ve iki yaz dönemi geçirmektedirler.

Bölümümüz, 2006 güz döneminden itibaren ODTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde yeni kurulan İngiliz Dili Öğretimi lisans programına personel ve müfredat konularında lojistik destek vermektedir.