İngiliz Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)

Program Açıklamaları

İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans programı, öğrencilere Orta Çağ'dan günümüze İngiliz edebiyatı hakkında kapsamlı ve eleştirel bir bilgi birikimi sağlamak için tasarlanmıştır. Derslerimiz, İngiliz edebiyatının hem kanonik hem de kanonik olmayan metinlerine odaklanmakta, ve bu metinleri ilgili tarihi, kültürel, felsefi ve psikolojik bağlamlara yerleştirmektedir. Programımız, öğrencilerin metinleri farklı teorik bakış açılarından okumalarını ve yorumlamalarını; çeşitli edebiyat türlerinin özellikleriyle tanışmalarını; edebi ve kültürel metinler etrafındaki ana eleştirel argüman hatlarını çizmelerini ve farklı edebi konularda aydınlatıcı makaleler yazmalarını amaçlamaktadır. 

İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans programımızın mezunları, çeşitli üniversitelerin hazırlık okullarında ve özel dil okullarında İngilizce okutmanı olarak çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası şirket ve kurumların halkla ilişkiler ve uluslararası ilişkiler departmanlarında kültürel araştırmacı ve danışman olarak da çalışabilirler. Mezunlarımızdan bazıları çeşitli üniversitelerin Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Olası Çalışma Alanları

Ortaçağ, Erken Modern, Modern ve Postmodern İngiliz Edebiyatı, Sömürge Sonrası Edebiyat, Antik ve Modern Edebiyat Teorisi

Ders Yükü

7 Ders (1 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) + 3 Kredisiz Zorunlu Ders

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

ELIT525

EDEBİ ÇALIŞMALARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK HUSUSLAR

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki Listeden Seçeceğiniz 6 Ders)

Ders Kodu

Dersin Adı

ELIT503

MILTON

ELIT504

SPENSER
ELIT505 20. YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI I
ELIT506 20. YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI II
ELIT507 20. YÜZYIL İNGİLİZ TİYATROSU
ELIT508 SHAKESPEARE TİYATROSU
ELIT509 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNE YAKLAŞIMLAR
ELIT510
İNGİLİZ ROMANININ GELİŞİMİ VE YÜKSELİŞİ
ELIT511 ROMANTİK DÖNEM
ELIT512 POSTKOLONYAL TEORİ VE EDEBİYAT
ELIT513 20. YÜZYIL İNGİLİZ ŞİİRİ
ELIT514 CHAUCER
ELIT515 VİKTORYA DÖNEMİNDE ROMAN
ELIT516 ORTA ÇAĞ EDEBİYATI
ELIT517 RÖNESANS DÖNEMİ EDEBİYATI
ELIT518 17. YÜZYIL EDEBİYATI
ELIT519 18. YÜZYIL VE RESTORASYON DÖNEMİ EDEBİYATI
ELIT520 VİKTORYA DÖNEMİ
ELIT521 20. YÜZYIL EDEBİYATI
ELIT522 MODERN ELEŞTİRİNİN TEMELLERİ
ELIT523 AMERİKAN EDEBİYATININ GENEL HATLARI
ELIT529 EDEBİYATIN PSİKOLOJİK YANLARI

Kredisiz Zorunlu Dersler (3’ü de)

Ders Kodu

Dersin Adı

ELIT590

İNGİLİZ EDEBİYATI SEMİNERİ

ELIT599

YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELIT801-850 ÖZEL ÇALIŞMALAR

Not: Öğrencilerin programdaki İLK yarıyıl sonunda bir tez danışmanı seçmeleri gerekmektedir.