Name, SURNAME

Dates

Dr. Ayten COŞKUNOĞLU BEAR

01.10.1982 - 10.01.1989

Dr. Ahmet Edip UYSAL 

10.01.1989 - 12.06.1989

Dr. Nursel İÇÖZ

12.06.1989 - 20.11.1991

Dr. Seyfi KARABAŞ 20.11.1991 - 03.02.1995
Dr. Sabri KOÇ 03.02.1995 - 01.09.2000
Dr. Deniz ZEYREK 01.09.2000 - 02.10.2000
Dr. Kurt Wolf KÖNİG 02.10.2000 - 02.10.2012
Dr. Gölge SEFEROĞLU 02.10.2012 - 08.07.2013

Dr. Nurten BİRLİK

08.07.2013 - 08.07.2016

Dr. Bilal KIRKICI

08.07.2016 - 18.12.2018

Dr. Çiğdem Sağın Şimşek

18.12.2018 - 07.09.2022

Dr. Nurten Birlik

07.09.2022 - present