Projects

  Below are the projects conducted in our department in recent years (since 2010)

Project Title

Partners

Year

Type

Flipped Impact Project (FIP)

Işıl Günseli Kaçar

Esra Karakuş

Zeynep Aysan Şahintaş

Hasan Şerif Baltacı

Emine Eren Gezen

Ongoing

EU Erasmus + Project

Online Co-Mentoring Project

Işıl Günseli Kaçar

Hasan Şerif Baltacı

Ongoing

BAP

Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı İçin Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi

Yasemin Tezgiden Cakcak

2019

BAP

Anadili Türkçe olan aday İngilizce öğretmenlerinin İngilizce aksanlarına karşı olan algı ve tutumları

Çiler Hatipoğlu, Yağmur Ceren Öztürk, Ali Cevat Taşıran

2019

BAP

Language Teachers and Crowdsourcing 

Çiler Hatipoğlu

Ongoing

EU Project (European Cooperation in Science and Technology)

European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect)

Çiler Hatipoğlu

Ongoing

EU Project (European Cooperation in Science and Technology)

Strengthening Teacher Capacity in Relation to School and Classroom Based Assessment (SCBA)

Çiler Hatipoğlu

2018

UNICEF-Ministry of Education

Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi

Gracanin-Yüksek, M.

Ongoing 

BAP

Experimental Studies on German-Turkish Multilingualism

Gracanin-Yüksek, M.;

Kırkıcı, B.;

PRIM Team (Potsdam University)

Ongoing

TÜBİTAK / BMBF

Building a Corpus of Institutional Academic Meeting Talk

Işık-Güler, H.;

Iriskulova, A

Ongoing BAP
The Enacment and Co-Construction of European Identity: Multiparty Conversations of Incoming and Outgoing Erasmus Students

Işık-Güler, H.;

Okur, S.

Ongoing BAP

ELF-aware Teacher Education

Kaçar, I. G.;

Bayyurt, Y.;

Sifakis, N.

Ongoing

TÜBİTAK

Myschoolsnetwork

Kaçar, I. G.;

Barendsen, R.;

Bos-Wierda, .

Ongoing

  -

Facial and Discursive Expression of Emotions Among Educators

Karaman, A. C.

Ongoing

BAP

Okumada Bilişsel Süreçlerin İncelenmesi: Göz Hareketleri Kontrol Modellemesi için Türkçe Okuma Örüntüleri Derlemi

Kırkıcı, B.;

Acartürk, C.

 

Ongoing

TÜBİTAK

Türkçe-Almanca İkidillilerde Dillerarası Sözdizim İncelemesi

Kırkıcı, B.;

Aydın, Ö.

Ongoing

TÜBİTAK

Türkçe Ikinci Dil Konusucularında Biçimbilimsel Islemleme

Kırkıcı, B. 

Ongoing

BAP

Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel Islemleme

Kırkıcı, B. 

Ongoing

BAP

Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları

Öztabak-Avcı, E.

Ongoing

BAP

Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı  (The use of spatial prepositions by Russian-Turkish bilinguals)

Sağın Şimşek, Ç. 

2016

BAP

Türkiye’de yaşayan ingiliz kökenli göçmenler: dil kullanım, tercih ve tutumları (Language choice and use of English Immigrants in Turkey)

Sağın-Şimşek, Ç.

2016

BAP, Hacettepe

The Making of a Teacher: Identity Construction in Early Stages of Pre-Service Teacher Education

Eröz Tuğa, B.

Selvi, A. F.;
Özbilgin-Gezgin, A.

2016

BAP,
METU NCC

Yerel Edebiyat Sahnesinden Dünya Edebiyat Sahnesine Nasıl Çıkılır?

Yıldız-Bağçe, H.

2015

BAP

Türkçe tekdilli ve Türkçe-Almanca iki dillilerin Türkçe Devrik Tümce Yapısı Kullanımı (Turkish monolingual and Turkish-German bilingual children’s use of inverted word order in Turkish).

Sağın Şimşek, Ç.

2014

BAP

Türkçe ve Türk Dilleri Konuşucularının Algısal Çok Dilli İletişimi (Turkish and Turkic speakers’ receptive multilingual communication). 

Sağın Şimşek, Ç.

2013

TÜBİTAK

Secondary ELT Teachers’ Perceptions about Professional Development in Northern Cyprus.

Karaman, A. C.
Erkmen, B.;
Özbilgin-Gezgin, A.

2013

BAP,
METU -NCC

İletişimde İncelik Ve Duygu :ingilizce Ve Türkçe Geribildirim Öğelerinin İşlevleri Üzerine Derlem Tabanlı Ve Derleme Dayalı Bir Araştırma

Işık-Güler, H.;

Dörtkulak, F.

2012

BAP

Karşıtsal tür çözümlemesi: Türk Akademisyenlerin araştırma yazım eğilimleri üzerine bir inceleme. 

Sağın Şimşek, Ç.

2011

BAP

 

METU Spoken Turkish Corpus 
(ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi)

Eröz Tuğa, B.

Hatipoğlu, Ç.

Işık-Güler, H;

Ruhi, Ş.

2011

TÜBİTAK

TÜBA Open Course Ware Project. Translation and Adaptation of “Power: Interpersonal, Organizational and Global Dimensions” into Turkish as “İktidar: Kişiler-arası, Organizasyonal ve Global Boyutları”

Yıldız-Bağçe, H.

2011

TÜBA

Mesleğin ilk yıllarında öğretmen etkinliği: Toydan deneyimliliğe

Şallı-Çopur, D.

2010

BAP

İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi

Kırkıcı, B.

 

BAP

Dyslexia and Additional Academic Language Learning (DYSLANG)

Kırkıcı, B.; et. al.

 

LLP

Dil-Kültür iliskisi Baglamında Turkce ile Yabancı Dil Olarak İngilizce’nin Kullaniminda Etkilesim ilkeleri

Işık-Güler, H;

Ruhi, Ş.

 2005

 BAP

Culture and Communication: Cross-Cultural Explorations of the Sociocultural Interactional Principles (SIPs) underlying Language Use: A Collaborative International Research Project

Işık-Güler, H;

Spencer Oatey, H.;

Ruhi, Ş.

 2004