Projects

  Below are the projects conducted in our department in recent years (since 2010)

 (ordered by year and alphabetically by project name)

Project Title Partners Year (to be) Completed Type
Developing an in-service training framework for faculty members in English Medium Universities Hale Işık-Güler 2024 TÜBİTAK
Development of metaphor processing abilities and its interaction with other cognitive abilities Duygu Özge 2023 TÜBİTAK

Processing, development and semantic modelling of conditional structures in Turkish

Duygu Özge 2022 TÜBİTAK
Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel Islemleme Bilal Kırkıcı Ongoing BAP
Building a Corpus of Institutional Academic Meeting Talk

Hale Işık Güler

Alena Iriskulova

Ongoing BAP
ELF-aware Teacher Education

Işıl Günseli Kaçar

Yasemin Bayyurt

Nicos Sifakis

Ongoing TÜBİTAK
European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect) Çiler Hatipoğlu Ongoing EU Project (European Cooperation in Science and Technology)
Experimental Studies on German-Turkish Multilingualism

Martina Gračanin Yüksek

Bilal Kırkıcı

PRIM Team (Potsdam University)

Ongoing TÜBİTAKBMBF
Facial and Discursive Expression of Emotions Among Educators A. Cendel Karaman Ongoing BAP
Flipped Impact Project (FIP)

Işıl Günseli Kaçar

Esra Karakuş

Zeynep Aysan Şahintaş

Hasan Şerif Baltacı

Emine Eren Gezen

Ongoing EU Erasmus + Project
Language Teachers and Crowdsourcing Çiler Hatipoğlu Ongoing EU Project (European Cooperation in Science and Technology)
MySchoolsNetwork

Işıl Günseli Kaçar

Ron Barendsen

Roelien Wierda

Ongoing -
Okumada Bilişsel Süreçlerin İncelenmesi: Göz Hareketleri Kontrol Modellemesi için Türkçe Okuma Örüntüleri Derlemi

Bilal Kırkıcı

Cengiz Acartürk

Ongoing TÜBİTAK
Online Co-Mentoring Project

Işıl Günseli Kaçar

Hasan Şerif Baltacı

Ongoing BAP
The Enacment and Co-Construction of European Identity: Multiparty Conversations of Incoming and Outgoing Erasmus Students

Hale Işık Güler

Seda Okur

Ongoing BAP
Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme Bilal Kırkıcı Ongoing BAP
Türkçe-Almanca İkidillilerde Dillerarası Sözdizim İncelemesi

Bilal Kırkıcı

Özgür Aydın

Ongoing TÜBİTAK
Türkçede Seçenek Sorularının Sözdizimi ve Anlambilimi Martina Gračanin Yüksek Ongoing BAP

Comparison between English Textbooks and University Entrance Exams in Turkey

Xiaoli Yu

2021

BAP

Language and cognitive development in underrepresented populations: A study on refugee children in Turkey

Duygu Özge

Hugh Rabagliati

2021

British Academy, Newton Advanced Fellowship

Pre-service language teachers and crowdsourcing for foreign language teaching material development

Çiler Hatipoğlu

2020 EU Project
Anadili Türkçe olan Aday İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Aksanlarına karşı olan Algı ve Tutumları

Çiler Hatipoğlu

Ceren Yağmur Öztürk

Ali Cevat Taşıran

2019
Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı İçin Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi

Yasemin Tezgiden Cakcak

2019 BAP
Research and Training on Intercultural Communicative Competence in Teacher Education in Turkey

Deniz Şallı Çopur

Erhan Arslan

2019 Newton Mobility
Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı Müge Gündüz

2019 BAP

An investigation of neural development accounts: Interpretation of Turkish morphosyntax in young children and Broca’s patients.

Duygu Özge 2018 TÜBİTAK
Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları Elif Öztabak Avcı 2018 BAP
Strengthening Teacher Capacity in Relation to School and Classroom-Based Assessment (SCBA) Çiler Hatipoğlu 2018 UNICEF-Ministry of Education
Ana Dili Türkçe ve Rusça olan Öğrencilerin İngilizce Yer İlgeçlerini Kullanımı  (The Use of Spatial Prepositions by Russian-Turkish Bilinguals) Çiğdem Sağın Şimşek 2016 BAP
The Making of a Teacher: Identity Construction in Early Stages of Pre-Service Teacher Education

Betil Eröz

Ali Fuat Selvi

Alev Özbilgin Gezgin

2016 BAP
METU NCC

Development of spoken language comprehension processes in a verb-final language: Incremental interpretation of case marking cues in Turkish speaking children

Duygu Özge

Jesse Snedeker

Aylin Küntay

2016

Marie Curie International Outgoing Fellowship

Türkiye’de Yaşayan İngiliz Kökenli Göçmenler: Dil Kullanım, Tercih ve Tutumları (Language choice and use of English Immigrants in Turkey) Çiğdem Sağın Şimşek 2016 BAP, Hacettepe
Yerel Edebiyat Sahnesinden Dünya Edebiyat Sahnesine Nasıl Çıkılır? Hülya Yıldız Bağçe 2015 BAP
Türkçe Tekdilli ve Türkçe-Almanca İki Dillilerin Türkçe Devrik Tümce Yapısı Kullanımı (Turkish Monolingual and Turkish-German Bilingual Children’s Use of Inverted Word Order in Turkish). Çiğdem Sağın Şimşek 2014 BAP

Early Language Comprehension: Cross-linguistic study using the eye-tracking paradigm.

Duygu Özge

Aylin Küntay

2014 TÜBİTAK
Secondary ELT Teachers’ Perceptions about Professional Development in Northern Cyprus

A. Cendel Karaman

Besime Erkmen

Alev Özbilgin Gezgin

BAP
METU -NCC
Türkçe ve Türk Dilleri Konuşucularının Algısal Çok Dilli İletişimi (Turkish and Turkic speakers’ Receptive Multilingual Communication).  Çiğdem Sağın Şimşek 2013 TÜBİTAK
İletişimde İncelik ve Duygu: İngilizce ve Türkçe Geribildirim Öğelerinin İşlevleri Üzerine Derlem Tabanlı ve Derleme Dayalı bir Araştırma

Hale Işık Güler

Funda Dörtkulak

2012 BAP
Karşıtsal Tür Çözümlemesi: Türk Akademisyenlerin Araştırma Yazım Eğilimleri üzerine bir İnceleme.  Çiğdem Sağın Şimşek 2011 BAP
 METU Spoken Turkish Corpus 
(ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi)

Betil Eröz 

Çiler Hatipoğlu

Hale Işık Güler 

Şükriye Ruhi

2011 TÜBİTAK
TÜBA Open Course Ware Project. Translation and Adaptation of “Power: Interpersonal, Organizational and Global Dimensions” into Turkish as “İktidar: Kişiler-arası, Organizasyonal ve Global Boyutları” Hülya Yıldız Bağçe 2011 TÜBA
Mesleğin İlk Yıllarında Öğretmen Etkinliği: Toydan Deneyimliliğe Deniz Şallı Çopur 2010 BAP
İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi Bilal Kırkıcı   BAP
Dyslexia and Additional Academic Language Learning (DYSLANG) Bilal Kırkıcı et. al.   LLP
Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türkçe ile Yabancı Dil Olarak İngilizce’nin Kullanımında Etkileşim İlkeleri

Hale Işık Güler 

Şükriye Ruhi

 2005 BAP
Culture and Communication: Cross-Cultural Explorations of the Sociocultural Interactional Principles (SIPs) underlying Language Use: A Collaborative International Research Project

Hale Işık Güler

Helen Spencer Oatey 

Şükriye Ruhi

 2004