Department of Foreign Language Education

 Recent Publications by FLE Members

2017

Akkuş, M. (2017). A note on language contact: Laz language in Turkey. International Journal of Bilingualism. doi. 10.1177/1367006917703458

Bal-Gezegin, B. & Işık Güler, H. (2017) Appraisal Resources in Book Reviews. In: Hatipoğlu, Ç., Akbaş, E. & Y. Bayyurt (Eds.) Metadiscourse in Written genres: Undercovering Textual and Interactional Aspects of Texts (pp. 175-200). Frankfurt: Peter Lang. (ISBN: 9783631720608)

Çiftçi, E. Y. & Karaman, A. C. (2017). 'I do not have to love them, I'm just interested in their language': Preparation for a study abroad period and the negotiation(s) of intercultural competence. Language and Intercultural Communication. http://dx.doi.org/10.1080/14708477.2017.1374391

Çiftçi, E. Y. & Savaş, P. (2017). The role of telecollaboration in language and intercultural learning: A synthesis of studies published between 2010 and 2015. ReCALL. http://dx.doi.org/10.1017/S0958344017000313

Efeoğlu, E. & Işık-Güler, H. (2017). Siyasal Bir Varlık Olarak Türkiye: Türk, İngiliz ve Amerikan Siyasi Gazete Haberleri Söylemlerindeki Vücut Metaforlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış. Dilbilim Araştırmaları, 28(1), 57-77.

Gümüşok, F. (2017). An investigation of post-teaching conferences: Politeness in receiving criticism. ELT Research Journal, 6(1), 116-137.

Gračanin-Yuksek, M., Lago, S., Şafak, D.F., Demir, O. & Kırkıcı, B. (2017). The Interaction of Contextual and Syntactic Information in the Processing of Turkish Anaphors. Journal of Psycholinguistic Research, 46(6), 1397-1425. doi:10.1007/s10936-017-9502-2

Karakuş, E. (2017). The Preferences of Turkish EFL Learners in Using Phrasal Verbs or Synonymous One-word Verbs. International Journal of Language Academy, 5(5), 216-225.

Karakuş, E., & Ünlüer, Z. (2017). Collaboration Among English Language Learners on a Smart Phone Based Instant Messaging Platform: Case Study. International Journal of Language Academy, 5(5), 194-207. doi:http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3662

Koçak, O , Kırkıcı, B , Dağlı, M , Kafadar, T , Yılmaz Özpolat, A . (2017). Can compulsions be associated with problems in forming an internal model of the completed state of an action? Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 8(2), 35-42.
Korkut-Naykı, N. (2017). Hopeless Romantics: Reality versus Imagination in Gustave Flaubert’s Madame Bovary and Joseph Conrad’s Lord JimManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 269-288.

Korkut-Naykı, N. (2017). Anticipating the Existentialist Hero in Mikhail Lermontov’s A Hero of Our Time and Joseph Conrad’s NostromoGaziantep University Journal of Social Sciences, 16(1), 183-192.

Mızıkacı, F., Senese, G., Tezgiden Cakcak, Y. & Gorman, S. (Eds.) (2017). A Language of Freedom and Teacher's Authority Case Comparisons from Turkey and the United States. Lanham, Maryland: Lexington Books.

Öztabak-Avcı, E. (2017)Sentimental Discipline: A Narratological Analysis of Susan Warner's The Wide, Wide World. DTCF Dergisi, 57(2), 822-837. DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001540

Öztabak-Avcı, E. (2017). Playing Bad for White Ears': A Study of the Narratee in Andrea Levy's The Long Song. Journal of Narrative Theory, 47(1), 118-143.

Rakıcıoğlu-Söylemez, A., Ölçü-Dinçer, Z., Balıkçı, G., Taner, G., & Akayoğlu, S. (2017). Professional Learning with and from Peers: Pre-Service EFL Teachers' Reflections on Collaborative Lesson-Planning. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOI:10.17240/aibuefd.2018..-363887

Sağın-Şimşek, Ç.Antonova Ünlü, E., & Akkuş, M(2017). Türkçe-Kazakça Algısal Çok Dillilik. In N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım & E. Yarar (Eds.), 45. Yıl Yazıları. (ISBN: 9789754914559)

Sağın-Şimşek, Ç. & Antonova-Ünlü, E. (2017). Subject realization in bilingual Turkish: A comparative study of German-Turkish and Russian-Turkish bilingual children. Journal of Child Language Development and Acquisition 5, 4, 193-207.

Sağın Şimşek, Ç. & Antonova Ünlü, E. (2017). Sözlü çeviri eğitiminin işler bellek kapasitesi üzerindeki etkisi. İçinde: N. Kansu Yetkiner ve M. Şahin. Dilbilim Çeviribilim Yazıları. Ankara: ANI Yayıncılık, 180-192.

Sağın-Şimşek, Ç. & Antonova-Ünlü, E. (online) A hearer-based analysis of Turkish-Azerbaijani Receptive Multilingual Communication. International Journal of Bilingualism. 

Şallı-Çopur, D. (2017). The New Year Class. In  Jean L. Arnold and Emily Herrick (Eds.), New Ways in Teaching With Music (pp.186-187). Virginia: TESOL Press.

Tezgiden Cakcak, Y. (2017). Ideological Proletarianization of Teacher Educators in Turkey. In F. Mızıkacı, G. Senese, Y. Tezgiden Cakcak, S. Gorman (Eds.), A Language of Freedom and Teacher's Authority Case Comparisons from Turkey and the United States (pp. 83-95). Lanham, Maryland: Lexington Books.

Vittoria, P. (2017). Freire: Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol. (Y. Tezgiden Cakcak & E. Cakcak, Trans.) İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Yıldız, H. (2017). The Autobiography of My Mother: Narrative as an Access to Post/Colonial Trauma. DTCF Dergisi,  57(1), 605-621.

2016

Akcan, S., Aydin, B., Karaman, A. C.Seferoğlu, G., Korkmazgil, S., Özbilgin, A., & Selvi, A. F. (2016). Qualities and Qualifications of EFL Professionals: What Do Intensive English Program Administrators Think?. TESOL Journal. doi. 10.1002/tesj.293

Arsenijević, B., & Gračanin-Yuksek, M. (2016). Agreement and the structure of relative clauses. Glossa: a journal of general linguistics1(1).

Balikçi, G., & Daloglu, A. (2016). Critical Reading Discourse of Pre-Service English Teachers in Turkey. TESL-EJ20(1).

Basaran, B. C., & Savas, P. (2016). Pre-Service EFL Teachers’ Perceptions of Webinars as Presentation Tools for Instructional Purposes. InGlobal Learn (Vol. 2016, No. 1, pp. 430-439).

Citko, B., & Gračanin-Yuksek, M. (2016). Multiple (coordinated)(free) relatives. Natural Language & Linguistic Theory34(2), 393-427.

Çiftçi, E. Y. (2016). A review of research on intercultural learning through computer-based digital technologies. Educational Technology & Society19(2), 313-327.

Eröz-Tuğa, B. (Ed.). (2015). Theoretical considerations in language education: Implications for English Language Teaching. Ankara: Nüans Yayıncılık.

Eröz-Tuğa, B. (2015). Symbolic interactionism and language teaching. In B. Eröz-Tuğa (Ed.),Theoretical considerations in language education: Implications for English Language Teaching (pp. 123-135). Ankara: Nüans Yayıncılık.

Gračanin-Yuksek, M. (2016). Size Matters: The Syntax of Disjunctive Questions. Linguistic Inquiry.

Gračanin-Yüksek, M. (2016). Türkçede Seçenekli Sorular. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, (1).

Gračanin-Yuksek, M., & Kırkıcı, B. (2016). Syntax/semantics/pragmatics of yes/no questions in second language Turkish. Second Language Acquisition of Turkish59, 165.

Gunduz, M. (2016). Promoting interaction through blogging in language classrooms. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2(2), 438-443.

Hatipoğlu, Ç. (2016). Explicit apologies in L2 Turkish. Second Language Acquisition of Turkish59, 221.

Jacob, G., & Kırkıcı, B. (2016). The processing of morphologically complex words in a specific speaker group. The Mental Lexicon11(2), 308-328.

Korkut-Naykı, N. (2016). Edebiyat Çalışmaları ve Psikoloji. Koridor, 23, 18-25.

Öztabak-Avcı, E. (2016) “B/Orders of the Eye: Colonial Voyeurism and Fetishism in Caryl Phillips’s Cambridge.” B/Orders Unbound: Marginality, Ethnicity and Identity in Literatures. Eds. Okuroglu Uzun and M. Kirca. Frankfurt am Main: Peter Lang. 49-66.

Öztürk, G., & Gürbüz, N. (2016). The impact of early language learning experiences on EFL teachers’ language teaching beliefs and practices. ELT Research Journal5(2).

Sağın Şimşek, Ç. (2016).  Acquisition of canonical and non-canonical word orders in L1 Turkish. In B. Haznedar, and F. N. Ketrez (eds.) The Acquisition of Turkish in Childhood. John Benjamins.

Sağın Şimşek, Ç. (2016).  Diller arası etkileşim sonucunda Türkçe-Almanca iki dillilerin devrik tümce kullanımı. In N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım & E. Yarar (Eds.) Prof. Dr. Ahmet Kocama’a Armağan: Dilbilime Adanmış Bir Yaşam. 359-370.

Sönmez, M. J. (2016). Death in Other Words: Dickens's Novels and the Euphemism Boom. In Kennedy, V.  and Kitsi-Mitakou, K. (Eds), Liminal Dickens: Rites of Passage in His Work (pp. 51-64)Newcastle Upone Tyne: Cambridge Scholars.

Şallı-Çopur, D. (2016). A touch of L1 literature in pre-service teacher training. The Teacher Trainer, 30(2), 21-23.

Şallı-Çopur, D. (2016). What’s up teacher? Voices 248, 3.

Şallı-Çopur, D. (2016). What’s up again Teacher?: Feedback on Lesson Plans. Voices 252, 3.

Taner, G., & Seferoğlu, G. (2016) Veri toplama araçlarının çevirisinde niteliğin arttırılması: Bir aktarım örneği. In Ö. Demirel & S. Dinçer (Eds.), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı (1235-1246). doi: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.076

Tekşen-Memiş, A. (2016). Scopes of metamorphosis in Josh Malerman’s Bird Box and Ovid’s Metamorphoses. Uhive (International peer-reviewed Journal of Communication and  Humanities Research), 12, 159-177. doi: 10.17361/UHIVE.20161222015.

Tekşen-Memiş, A. (2016). Under Western Eyes as an illustration of the consequences of loneliness. Journal of History Culture and Art Research, 5(3), 72-92.

Yeni-Palabiyik, P., & Daloglu, A. (2016). English language teachers' implementation of curriculum with action-oriented approach in Turkish primary education classrooms. i-Manager's Journal on English Language Teaching6(2), 45.

Yıldız, H. (2016). Rethinking the political: Ottoman women as feminist subjects. Journal of Gender Studies, 1-15.

Yıldız, H. (2016). “You Write in the Breeze of Knowledge, Not in Light of It”: A Conversation with Hasan Ali Toptaş. World Literature Today90(3-4), 56-60.

2015

Antonova Ünlü, E. & Sağın Şimşek, Ç. (2015).  The use of verbal morphology in Turkish as a third language: The case of Russian-English-Turkish trilinguals. International Journal of Bilingualism, 19, 347-362.

Antonova-Ünlü, E., Sağin-Şimşek, Ç., Ateşman, E., & Lozovska, A. (2015). Russian Immigrant Diaspora in Turkey: Language Use, Preference and Attitudes. Turkish Studies16(3), 391-410.

Bakay, Ş., Delialioğlu, Ö., & Savaş, P. (2015). Student Perceptions and Readiness on Using a Mobile Application for Vocabulary Acquisition. InGlobal Learn (Vol. 2015, No. 1, pp. 687-693).

Başer, Z., & Karaman, A. C. (2015). Enacting the National Curriculum in a Rural Elementary School: A Qualitative Study of a Beginning Language Teacher's Experiences. İlköğretim Online14(1).

Birlik, N. (2015). Erken Döneminde ST Coleridge’in Dini ve Politik Görüşleri Arasındaki İlişki. Edebiyat Fakültesi Dergisi32(1).

Budak, Y., Çakmak, M., & Gündüz, M. (2015). An Overview of Integrating Globalization and Internationalization in Teacher Education Context.Internationalisierung der LehrerInnenbildung: Perspektiven aus Theorie und Praxis.

Busher, H., Gündüz, M., Cakmak, M., & Lawson, T. (2015). Student teachers’ views of practicums (teacher training placements) in Turkish and English contexts: a comparative study. Compare: A Journal of Comparative and International Education45(3), 445-466.

Gracanin-Yüksek, M. (2015). A note on–mAdAn (önce). Dilbilim Araştırmaları Dergisi, (1), 25-42.

Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum–a systematic review. European journal of teacher education38(3), 392-407.

Hatipoğlu, Ç. (2015). English language testing and evaluation (ELTE) training in Turkey: expectations and needs of pre-service English language teachers.ELT Research Journal4(2), 111-128.

Öztabak-Avcı, E. (2015). ‘you never Know Who you’re addressing’: a study of the Inscribed ‘you’in The Remains of the Day. Kazuo Ishiguro in a Global Context, 49.

Sönmez, M. J. (2015). Place Identity and detection in When We Were Orphans. Kazuo Ishiguro in a Global Context, 79.

Sönmez, M. J. (2015). Defoe and the Dutch: Places, Things, People. Cambridge Scholars Publishing.

Sönmez, M. J. (2015). Words, Words, Words. Narrative and Language Studies2(3).

Sönmez, M. J. (2015). CHAPTER TWENTY NINE DEFOE AND HOLLAND: THE CASE OF ROXANA MARGARET JM SÖNMEZ. English Studies: New Perspectives, 307.

Wong, C. F., & Yıldız, H. (Eds.) (2015). Kazuo Ishiguro in a Global Context. Ashgate.

Zeyrek, D., Şimşek, Ç. S.Ataş, U., & Rehbein, J. (2015). Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.