İngiliz Dili Öğretimi (Doktora)

Program Açıklamaları (İndirilebilir broşür için buraya tıklayın.)

İngiliz Dili Öğretimi doktora programı, mezunlarımıza dil araştırmaları konusunda çok disiplinli, eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İngiliz Dili Öğretimi doktora programı mezunlarımız, dil öğrenimi ve öğretiminin yanı sıra çağdaş dil araştırmalarında teorik ve pratik bulguları sentezlemek, eleştirel olarak değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri edinmektedirler. Programda kazanılan geniş saha çalışması deneyimine dayanarak, gelecekteki akademik kariyer yolları olarak, mezunlarımız (kültürler arası) eğitim çalışmaları, teorik veya uygulamalı dilbilim alanlarında büyük ölçekli nitel, nicel ve karma yöntemli araştırmalar yapabilmektedirler.

İngiliz Dili Öğretimi doktora programı, öğrencilerin iki bölüme kaydolmalarına imkan sağladığı için geniş kapsamlı disiplinler arası eğitim olanağı sunmaktadır:

1) Dil Eğitimi Bölümü

2) Dil Çalışmaları Bölümü

Doktora programı mezunlarımız, İkinci Dil Olarak İngilizce / Yabancı Dil Olarak İngilizce ve/veya (uygulamalı) dilbilimdeki mevcut teorileri ve uygulamaları analiz ederek ulusal İngilizce öğretimi ve öğrenimi uygulamalarını geliştirmek için dil öğreniminin sosyal, kültürel ve bireysel değişkenlerine dayalı sağlam bir teorik ve pratik bilgi edinmekte ve dil çalışmaları veya dil öğrenme/öğretme çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadırlar.

İngiliz Dili Öğretimi doktora program mezunlarımız, dil bilimleri içinde çeşitli alanlarda çalışan ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında ve araştırma merkezlerinde akademisyen, araştırmacı ve danışman olarak çalışabilir. Mezunlar, İngilizce Dili Öğretimi alanında hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerin öğretmen eğitimcisi olarak da çalışabilirler.

Doktora Gereksinimleri

İngiliz Dili Öğretimi doktora programı, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri ilgi alanlarına göre Dil Eğitimi Bölümü veya Dil Çalışmaları Bölümlerinden birine kaydolmalarını gerektirir.

Doktora derecesini tamamlamak için programda öğrenciler toplam 2 zorunlu ders, 5 seçmeli ders, 4 kredisiz ders almalı ve doktora tezi yazmalıdır. Tez. Ders gerekliliklerinin tamamlanması üzerine, Ph.D. adayların yoğunlaşma alanlarında yazılı ve sözlü bir sınavdan geçmeleri gerekmektedir. Başarılı adaylar, adaylık sürelerinin geri kalanında tez çalışmalarına odaklanırlar.

Programa giriş yılına bakılmaksızın, 2022-2023 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren mezuniyet aşamasına gelecek tüm öğrenciler için bu ders statülerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

phd-flyer