İngiliz Dili Öğretimi (Tezli Yüksek Lisans)

Program Açıklamaları

İngiliz Dili Öğretimi yüksek lisans programı, dil öğrenimi/edinimi ve öğretiminde temel teorik ve metodolojik konuları tanıtmakta ve öğrencilerimize alanın teorik ve uygulamalı yönlerinde bir temel sağlamaktadır. Program, mezunlara İngilizce Öğretimi ve Öğrenimi alanında nitel/nicel araştırmalarda saha çalışması becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programın mezunları, İngilizce'nin ikinci/yabancı dil olarak edinimi ve dillerin ve kültürlerin karşılaştırmalı bir analizi için (uygulamalı) dilbilim ile ilgili çağdaş yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler hakkında teorik ve uygulamalı bilgisel farkındalık gösterirler. Mevcut öğretim programlarını, prosedürleri, değerlendirme uygulamalarını, dil öğretim yöntem ve tekniklerini başarıyla değerlendirebilir ve mevcut olanları geliştirmek için önerilerde bulunabilir veya yenilikçi teorileri, uygulamaları ve araçları analiz edebilir ve yenilerini önermek için küçük ölçekli araştırmalar yapabilirler. Mezunların, çağdaş araştırmalara ilişkin kuramsal ve uygulamalı bulguları sentezlerken, eleştirel olarak değerlendirirken ve geliştirirken, bilimsel bir bakış açısıyla ulusal ve uluslararası bağlamda eğitimsel ve ampirik ihtiyaçları karşılamaya yönelik araştırma yapmaları ve alana katkı sağlamaları beklenir.

İngiliz Dili Öğretimi Yüksek Lisans Programı mezunları, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarında öğretim görevlisi, dil öğretim uzmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Olası Çalışma Alanları

İkinci Dil Edinimi, Materyal/Müfredat/Öğretim Tasarımı, Dil Öğretim Metodolojisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve İngilizce Öğretimi, Dil Öğreniminin Ruh Dilbilimsel ve Sosyo-Kültürel Yönleri, (Uygulamalı) Dilbilim

Ders Yükü

7 Ders + 3 Kredisiz Ders

A. Zorunlu dersler (toplam 2):

Öğrenciler toplamda 2 zorunlu ders alırlar. Her yüksek lisans öğrencisi ELT 506 dersini zorunlu derslerden biri olarak almak zorundadır. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 17/8 gereği, her yüksek lisans öğrencisi seçmeli dersler arasında yer alan ELT 554 veya ELT 555 derslerinden en az birini almak zorundadır. (Bu değişiklik 2020-2021 Güz Döneminde başlayan öğrenciler için geçerlidir.). Öğrencinin alması gereken iki zorunlu ders 4 yarıyıl içinde tamamlanmalıdır.

Ders Kodu

Dersin Adı

ELT 506

İKİNCİ DİL EDİNİMİ (Her yüksek lisans öğrencisi için zorunludur.)

ELT 554 DİL ARAŞTIRMALARINDA NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİKLERİ
ELT 555 DİL ARAŞTIRMALARINDA NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİKLERİ

B. Seçmeli dersler (Aşağıdaki listeden seçebileceğiniz 5 ders)

Ders Kodu

Dersin Adı

ELT 507

ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE İÇİN PROGRAM GELİŞTİRME

ELT 509

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE EDEBİYAT
ELT 513 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLİM
ELT 517 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME
ELT 518 İNGİLİZCE ÖLÇME
ELT 520 İNGİLİZCE-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
ELT 521 DİL ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜREL YÖNLERİ
ELT 522 SÖZCÜK ANLAM BİLİMİ
ELT 523 DİL ARAŞTIRMALARINDA DERLEM KULLANIMI
ELT 525 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR YÖNTEMLER VE TEKNİKLER I
ELT 526 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR YÖNTEMLER VE TEKNİKLER II
ELT 528 İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ELT 529 BEYİN-TEMELLİ ÖĞRENME VE DİL EĞİTİMİ
ELT 530 ÇAĞDAŞ DİLBİLGİSİ KURAMI
ELT 531 BİLİŞSEL DİLBİLİM
ELT 541 DİL EDİNİMİ
ELT 542 İKİ DİLLİLİK VE İKİ DİLLİ EĞİTİM
ELT 551 SÖZLÜ ETKİLEŞİMDE EDİMBİLİM
ELT 552 ELEŞTİREL PEDAGOJİ VE DİL EĞİTİMİ

Not: 2020-2021 Güz Döneminden önce yüksek lisansa başlayan öğrencilerin 3 zorunlu ders (ELT 506, 554 ve 555), 4 seçmeli ders ve 3 kredisiz ders almaları beklenir.

2020-2021 Güz Döneminde yüksek lisansa başlayan öğrencilerin 2 zorunlu ders (ELT 506 ve ELT 554 veya ELT 555), 5 seçmeli ders ve 3 kredisiz ders almaları beklenmektedir.

C. Kredisiz dersler (3'ü de 4 yarıyıl içinde tamamlanmalıdır.):

Ders Kodu

Dersin Adı

ELT 590

İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ SEMİNERİ (Tez danışmanınızı atadıktan sonra sadece bir kez alınmalıdır.)

ELT 599

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Tez danışmanınızı atadığınız andan tez sürenizin sonuna kadar her dönem alınmalıdır.)
ELT 801-850 ÖZEL ÇALIŞMALAR (Tez danışmanınızı atadığınız andan tez sürenizin sonuna kadar her dönem alınmalıdır.)


Not: Kredisiz tez dersleri için Tez Danışmanı Kodlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

İngiliz Dili Öğretimi ve İngiliz Edebiyatı Programları için Danışman Kodları

Not: Öğrencilerin yüksek lisans tez danışmanını programdaki 1. yarıyılın sonunda (2. yarıyıl başlamadan önce) seçmeleri beklenir. Bunu yapmak için lütfen aşağıda verilen bağlantıyı (ve bilgileri) kullanın:

Danışman Ataması

Nasıl Başvururum?
 
Başvuru prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesini ziyaret edin (https://sbe.metu.edu.tr/tr/basvuru). Programlara özel başvuru şartları http://sbe.metu.edu.tr/tr adresindeki "Programlar" sekmesinde mevcuttur.